Klimatförändringarna påverkar redan de boreala skogarna. Förhöjda temperaturer innebär ökad stress och sårbarhet för skogen och arterna som lever där. Intakta skogsområden med en rik biologisk mångfald och funktionella ekosystem står emot och återhämtar sig bättre från bränder, stormar, torka, insektsangrepp och annan påverkan än fragmenterade områden. Dessa områden ger träden, växterna och djuren bäst möjligheter att sprida sig, anpassa sig och överleva i ett klimat som förändras. Läs Greenpeace-rapporten, som är skriven av forskare vid University of Toronto, här.

0
0
0
s2smodern