Stig-Olof Holm skriver om konflikten mellan matförsörjning och biobränslen i Fria Tidningen. "Skulle en övergång från fossila bränslen till energi från skogar och åkermarker bidra till en mer hållbar samhällsutveckling? Ja, kanske, men bidraget kan inte bli så stort, världens skogar och åkrar räcker inte för att ersätta de fossila bränslena. Merparten av åkern behövs för matförsörjning."

0
0
0
s2smodern