Tveksam klimatnytta... (Foto: DS)

Världens skogar hyser en rik biologisk mångfald och lagrar kol i växtligheten och i marken. Därför är det oerhört viktigt att världens skogar bevaras för att deras viktiga ekosystem ska kunna förse oss med en rad livsviktiga ekosystemtjänster.

De flesta skulle inte tveka att instämma att regnskogen i tropikerna bör skyddas från skövling för naturens och klimatets skull. Här hemma påstår skogsnäringen att vi bör bruka skogen så hårt som möjligt för att rädda klimatet - ett budskap som råkar sammanfalla med deras ekonomiska intressen. Deras kampanjhemsida påstår till och med att ju fler smörknivar i trä som du köper, desto bättre mår klimatet. Läs under Myter om klimatet och skogen hur det egentligen förhåller sig.

Vad säger den vetenskapliga forskningen? Situationen är komplex och ny kunskap tillkommer hela tiden. Om vi håller oss till ett snävt business-as-usual-perspektiv kanske det är bättre att ersätta betong med träprodukter, men sådana slutsatser stöds inte av någon vetenskaplig konsensus. Mycket forskning talar emot skogsindustriernas tes, särskilt om vi tar ett helhetsperspektiv på människans konsumtion och användning av naturresurser.

Följ länkarna och läs mer om skog och klimat! En beskrivning av de olika begrepp hittar du här. Kolla sedan under fliken Lösningar vad som bör göras för att rädda klimatet och skogen!

0
0
0
s2smodern